Reference

 

    

 

        REKONSTRUKCE STŘECHY RD

        MÁNESOVA 1111, DOBŘÍŠ

        _____________________________________________________________

        DEMONTÁŽ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ETERNITOVÉ KRYTINY

        DODATEČNÉ NADKROKEVNÍ ZATEPLENÍ

        HLINÍKOVÁ DRÁŽKOVÁ KRYTINA PREFA

        OPRAVA KOMÍNŮ

        HROMOSVOD

 

        TERMÍN: 2 - 4/2022

        SOUKROMÝ INVESTOR

         


        

 

image

 

        REKONSTRUKCE STŘECHY AK

        TYRŠŮV DŮM, ÚJEZD 40, PRAHA 1            


        PRAŽSKÝ PREJZ

        MĚDĚNÁ DRÁŽKOVÁ KRYTINY

        MĚDĚNÉ PODVĚŠENÉ ŽLABY

        OPRAVA KOMÍNŮ

 

        TERMÍN: 2020

        INVESTOR: ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ

 

 

                            

 

 

 

 


 


REKONSTRUKCE STŘECHY
Uralská 7, Praha 6
 • Tondach Stodo 12
 • izolace pultové střechy asfaltovým pásem
 • klempířské prvky TiZn
 • repase komínových lávek
 • montáž a revize hromosvodné soustavy
Termín realizace: 2020
Investor: SVJ

 

 


 
REKONSTRUKCE STŘECHY
Tyršův dům, Újezd 40, Praha 1
 
 • Pražský prejz
 • hřebeny a nároží do malty Hasit
 • klempířské prvky Cu
 • oprava omítek komínů
 • hromosvod Cu
Termín realizace: 2019
Investor: Česká obec sokolská
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
 

 


 

 

   
 
REKONSTRUKCE KOMÍNOVÝCH TĚLES
Uralská 7, Praha 6
 
 • bourání a likvidace zdiva
 • zdění z lícových betonových cihel BETONPRESS
 • nové betonové hlavy s okapničkou
 • repase komínových lávek

 

Termín realizace: 2019
Investor: SVJ

 

 


 

    

 
    REKONSTRUKCE STŘECHY
    NAD ALEJÍ 1762 - 1766, PRAHA 6
 • dodatečné zateplení EPS 100
 • klempířské prvky Pz lakovaný
 • kotvení střechy
 • samolepící pás Glastek Sticker
 • vrchní modifikovaný pás s posypem
 • optava omítek VZT nástaveb
 • hromosvod
    Termín realizace: 4 - 6/2018
    Investor: SVJ
 

 


 

 

    REKONSTRUKCE SEDLOVÉ STŘECHY   
    Malířská 16, Praha 7

 • pálená krytina Polka - Tondach
 • oprava komínů a atik světlíků
 • klempířské prvky TiZn
 • výroba a montáž komínové lávky
 • montáž vedení hromosvodu

    2012

 

 


 

 

REKONSTRUKCE STŘECHY
Rámová 1, Praha 1

 • pálená krytina bobrovka
 • falcovaná krytina Cu
 • klempířské prvky Cu
 • výroba a montáž ateliérového okna
 • repase komínové lávky

2011

 

 


 

 

REKONSTRUKCE STŘECHY SOKOLOVSKÁ 7

 • demontáž původní krytiny
 • provedení dodatečného zateplení
 • sanace parotěsné zábrany
 • montáž bednění
 • montáž difůzní fólie DETEN Pro
 • montáž falcované krytiny Pz
 • montáž komínových lávek
 • montáž hromosvodu

​2014

 

 

 


 

 

REKONSTRUKCE STŘECHY PODSKALSKÁ 6, PRAHA 2

 • difusně propustná fólie DEKTEN Multi Pro
 • falcovaná krytina Pz
 • zateplená plochá střecha s modifikovaným pásem
 • opravy omítek a komínů
 • opravy zastřešení světlíků
 • nové vedení hromosvodu

​2012

 

 


 

 

REKONSTRUKCE STŘECHY 
PODSKALSKÁ 31, PRAHA 2

 • difusně propustná fólie DEKTEN Multi Pro
 • dodatečné zateplení střechy
 • montáž klempířských prvků Pz - barvený
 • montáž a demontáž oken VELUX
 • montáž krytiny Meindl Antico (prejza)

2011

     

 

 

REKONSTRUKCE STŘECHY ZVONAŘOVA 3, PRAHA 3

 • montáž krytiny Tondach Stod12
 • montáž difůzní fólie DEKTEN Pro
 • výměna klempířských prvků
 • opravy omítek   •   montáž oken VELUX
 • repase komínové lávky 
 • montáž hromosvodné soustavy
 • montáž zábran proti pádu sněhu do ulice

​2013

 

 


 

 

VESNICKÉ STAVENÍ, LUKA POD MEDNÍKEM

 • stavba krovu CNC
 • bednění
 • šablonová krytina Cembrit
 • klempířské prvky TiZn
 • montáž střešních oken VELUX
 • podbití - palubka smrk 19mm

2015

 

 


 

 

GO STŘECHY - NA DĚDINCE 13, PRAHA 8

 • demontáž původní krytiny
 • ​montáž krytiny Stod 12 - Tondach
 • montáž klempířských prvků
 • oprava omítek komínů
 • montáž hromosvodné soustavy

​2015