Klempířské práce

 
 • výroba a montáž svodů
 • výroba a montáž žlabů
 • montáž falcované krytiny
 • oplechování věží
 • výroba a montáž parapetů
 • oplechování atik
 • opravy prováděné technologií ENKOPUR
 • výrobky z Cu, TiZn, PZ, Al
     

 

 

     

Rekonstrukce střechy ve vnitrobloku objektu Sokolovská 7, Praha 8. Dodatečné zateplení minerální vatou. Provedení nové parozábrany a paropropustné fólie DEK TENPRO s provětrávanou mezerou mezi fólií a bedněním. Přesazení oken VELUX. Krytina  je  z   falcovaného     pozinkovaného  plechu    tl. 0,5mm.  Na střeše proběhla  kompletní  výměna  komínové  lávky  s pozinkovanou povrchovou úpravou. Současně bylo vyměněno střešní vedení hromosvodu. Na obrázku vpravo je střecha po provedené rekonstrukci. 

 

OPRAVA ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍKU
Charkovská ulice, Praha 10

 • výměna koryta žlabu a oplechování TiZn
 • oprava ocelové konstrukce
 • výměna drátoskla