Inženýring

 

 
 
 
ZAJISTÍME / PROVEDEME:
  • zhotovení projektové dokumentace (RAFPRO)
  • statický posudek stavby (NOVOSTAT)
  • vyřízení stavebního povolení
  • komunikaci s dotčenými orgány státní správy
  • zábor veřejného prostranství
  • odborné posudky
  • stavební dozor